Aula d'Educació: Activitats

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT Cursos On-Line

EscolaEstiuImagoFORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT ESCOLA D’ESTIU 2017

Acreditació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins del seu Pla de Formació Permanent del Professorat.

Llegeix més...

Postgrau en Direcció de Centres Educatius. 2017-2018

DireccioCentres100Trets distintius
Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus.
Orientada a l’adquisició de coneixements i el desenvolupament habilitats directives en contextos educatius.
Oportunitat de progrés en la carrera professional docent.
Destinataris
Directius de centres educatius que reben finançament públic (de titularitat pública i concertada), interessats en fonamentar i completar la seva formació.
Docents interessats en conèixer l’organització d’un centre educatiu i assumir funcions directives.

Per a més informació