Aula d'Educació: Activitats

Curs de preparació ingrés i accés a cossos docents

Opos1Curs de preparació ingrés i accés a cossos docents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus.
Oportunitat de progrés en la carrera professional docent.

Per a més informació:

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT. Cursos presencials

lEducacioESCOLA DE TARDOR 2017

Cinema, Logopèdia a l'escola, Percussió corporal...

Els cursos en negreta tenen l'acreditació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins del seu Pla de Formació Permanent del Professorat. Als altres cursos s'està tramitant.

Veure cursos on-line

Llegeix més...

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT Cursos On-Line 2017-2018

EscolaEstiuImagoFORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT  Curs 2017-2018

Demanada l'acreditació pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins del seu Pla de Formació Permanent del Professorat.

Llegeix més...

Postgrau en Direcció de Centres Educatius. 2017-2018

DireccioCentres100Trets distintius
Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus.
Orientada a l’adquisició de coneixements i el desenvolupament habilitats directives en contextos educatius.
Oportunitat de progrés en la carrera professional docent.
Destinataris
Directius de centres educatius que reben finançament públic (de titularitat pública i concertada), interessats en fonamentar i completar la seva formació.
Docents interessats en conèixer l’organització d’un centre educatiu i assumir funcions directives.

Per a més informació