FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT Cursos On-Line

EscolaEstiuImagoFORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT ESCOLA D’ESTIU 2017

Demanada l'acreditació pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins del seu Pla de Formació Permanent del Professorat.

CURSOS ONLINE

Curs  Formador/a                       Hores          Durada    Preu     Inici             
Les tauletes digitals a les aules d’infantil, primària i secundària
LesTauletesDigitals.doc
Núria Roca Ruaix 40 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Les eines web 2.0 a les aules
Eines20aLesAules.docx
Núria Roca Ruaix 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Destreses informàtiques per a docents
DestresesinformatiquesPerLaDocencia.doc
Núria Roca Ruaix 75 Hores 2 mesos 150 € Juliol
Elaboració tutoritzada de la programació didàctica d’aula a secundària
ProgramacioSecundària.doc
Meri Coma 100 Hores 2 mesos 295 € Juliol
Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva
Tutoria.doc
Meri Coma 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
L’hort escolar ecològic: un recurs metodològic de primer ordre
HortEscolar.doc
Pere Muñiz 100 Hores 2 mesos 180€ Juliol
Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció. Lectoescriptura.doc Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 € Juliol
Hàbits i tècniques de treball i estudi. (ajudem els alumnes a aprendre)
HabitsDestudi.doc
Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 € Juliol
Com fer viure la música a l’escola
MusicaEscola.doc
Marta Estruch 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost
Que són i com avaluar les intel·ligències múltiples
InteligenciesMultiples.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost
Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit
ActesFestius.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost
Diversitat cultural a l’aula
DiversitatCultural.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost
Coeducació i gènere
Coeducacio.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost
Elaboració tutoritzada de la programació didàctica d’aula a primària
ProgramacioPrimaria.doc
Anna Duñach Eslava 100 Hores 2 mesos 295 € Juliol
Models educatius alternatius
ModelsEducatiusAlternatius.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost
Musicoterapia a l'aula
LaMusicoterapiaAula.docx

Marta Estruch 30 hores 1 mes 95 € Juliol agost
Treball per projectes
treballPerProjectes.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost
Escoles innovadores
EscolesInnovadores.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol agost

Veure cursos presencials