• Objectius:  Aprendré què és un Pla d’operacions,  com es fa i els punts principals que té. Faré el meu propi pla i coneixeré la importància de planificar totes les tasques que es realitzen en una empresa. Valoraré  la diferència entre fer –lo i no fer-lo i analitzaré els efectes que pot tenir en el compte de resultats de la meva empresa.

  Continguts: 

  • Descripció, indicadors  dels components, i aspectes legals del producte o servei.
  • Realització del programa de producció del producte o servei-mètode, distribució, volum i qualitat.
  • L’ aprovisionament i la gestió d’ existències.
  • Inmovilitzat i logística dels processos.
  • La necessitat de recursos humans i el cost total del producte i servei.
 • Sabré les diferències entre empresari individual i SL. També aprendré què cal fer i com per registrar una marca o una patent  i diferenciaré els dos conceptes. Tindré  clar el procés que s’ha de seguir per iniciar un negoci a nivell de llicències, permisos.  Prendré consciència de la importància de l’adaptació a les necessitats de l’empresa, en quant a recursos de temps,  clients,  servei,  i implicacions fiscals i jurídiques.

   

  Continguts:

  • Permisos i llicències a l’hora d’iniciar un negoci
  • Guia de tràmits i formes jurídiques de l’empresa
  • Marques,  patents i registre de la propietat intel•lectual
 • Saber fer un pla econòmic i saber-lo interpretar i defensar

 • Objectius:

   

  Determinaré correctament les eines adequades per fer xarxa, sabré definir estratègies a seguir en les xarxes socials i en networking, aprendré a identificar oportunitats en un networking així com el meus punts forts en el missatge que transmeto.

  Entendre la importància de ser un bon líder, sabent analitzar qui ho pot ser i copsant la  importància del primer seguidor. Coneixeré i aplicaré l’estratègia win-win.

   

  Continguts:

   

  • Què és el networking
  • Tipologies de xarxes existents
  • Determinació d’objectius del networking: determinació d’estratègies, anàlisis AARC
  • Presentació personal: imatge personal, com construir un missatge, comunicació verbal i no verbal.
  • Els 6 graus de separació.
  • Entrenament Elevator Pich i feed-back
  • Diferents tècniques de networking
  • Lideratge: puc ser jo un líder
  • La importància del  1er seguidor
  • Negociació: estratègia win-win
 • Objectius:  Aprendré raons, factors i causes de les meves limitacions en la disponibilitat del temps, a distingir prioritats, començaré  a concretar, a planificar, a establir objectius adequats i a organitzar-me vers l’eficiència, controlant què i com es fan les tasques, així com també seré capaç de corregir les desviacions que s’esdevinguin.

  Continguts:

  • Principals elements que influeixen en la gestió del propi temps.
  • Autoconeixement.
  • Identificació de la situació personal i què puc canviar.
  • Estratègies per planificar la consecució d’objectius professionals.
  • Eines per millorar l’autogestió i bones practiques professionals.
 • Objectius: 

  Coneixeré les principals eines TIC que hi ha al mercat i quines són més adients segons els meus objectius, així com l’ús que podré fer de cadascuna en cada moment. Valoraré  la importància que actualment tenen les eines TIC  i les noves metodologies que estan apareixent. Prendré consciència del benefici que em poden aportar vers el meu negoci i fins a on poden arribar.

  Continguts:

  • Nous models de negoci.
  • Els negocis en les economies globals 2.0.  La dinàmica de negocis.
  • L’ ERP. Models B2C de fidelització de clients. El CRM. Models B2B.
  • La gestió de la cadena de subministres (SCM) i la Gestió del cicle de vida del producte (PLM).
  • El nivell real TIC de la nostre empresa.