Eines per a gestionar el temps (CE-AF7)
(Gestió Temps)

Objectius:  Aprendré raons, factors i causes de les meves limitacions en la disponibilitat del temps, a distingir prioritats, començaré  a concretar, a planificar, a establir objectius adequats i a organitzar-me vers l’eficiència, controlant què i com es fan les tasques, així com també seré capaç de corregir les desviacions que s’esdevinguin.

Continguts:

  • Principals elements que influeixen en la gestió del propi temps.
  • Autoconeixement.
  • Identificació de la situació personal i què puc canviar.
  • Estratègies per planificar la consecució d’objectius professionals.
  • Eines per millorar l’autogestió i bones practiques professionals.