Networking de l'emprenedor/a (CE-AF6)
(Networking-CE)

Objectius:

 

Determinaré correctament les eines adequades per fer xarxa, sabré definir estratègies a seguir en les xarxes socials i en networking, aprendré a identificar oportunitats en un networking així com el meus punts forts en el missatge que transmeto.

Entendre la importància de ser un bon líder, sabent analitzar qui ho pot ser i copsant la  importància del primer seguidor. Coneixeré i aplicaré l’estratègia win-win.

 

Continguts:

 

  • Què és el networking
  • Tipologies de xarxes existents
  • Determinació d’objectius del networking: determinació d’estratègies, anàlisis AARC
  • Presentació personal: imatge personal, com construir un missatge, comunicació verbal i no verbal.
  • Els 6 graus de separació.
  • Entrenament Elevator Pich i feed-back
  • Diferents tècniques de networking
  • Lideratge: puc ser jo un líder
  • La importància del  1er seguidor
  • Negociació: estratègia win-win