Pla d'Operacions. Cadena de valor del meu negoci (CE-AF2)
(Operacions-CE)

Objectius:  Aprendré què és un Pla d’operacions,  com es fa i els punts principals que té. Faré el meu propi pla i coneixeré la importància de planificar totes les tasques que es realitzen en una empresa. Valoraré  la diferència entre fer –lo i no fer-lo i analitzaré els efectes que pot tenir en el compte de resultats de la meva empresa.

Continguts: 

  • Descripció, indicadors  dels components, i aspectes legals del producte o servei.
  • Realització del programa de producció del producte o servei-mètode, distribució, volum i qualitat.
  • L’ aprovisionament i la gestió d’ existències.
  • Inmovilitzat i logística dels processos.
  • La necessitat de recursos humans i el cost total del producte i servei.