Com fer el Pla Econòmic i Financer de manera senzilla (CE-AF4)
(Pla Econòmic i Financer)

Saber fer un pla econòmic i saber-lo interpretar i defensar