MARCA PERSONAL
(MARCA PERSONAL)

Si vols identificar els elements i estratègies per a posicionar-te davant de possibles empleadors.