QUADERN DE BITÀCORA
(QUADERN DE BITÀCORA)

El Quadern de Bitàcora recull totes les teves reflexions i decisions. Amb exercicis, exemples i models per orientar les teves eleccions.