Picture of Eva González
S'ha de vendre més! o Per què venc i no venc?
by Eva González - Wednesday, 12 August 2015, 04:05 PM
 

Què escolliu? 

Us adjunto aquest article redactat per companys  de la pàgina Flaix emprendre, perquè resum molt adequadament el que es considera una praxis comercial d'èxit. 

Afegiria a aquest post, el tema del llenguatge positiu. Els nostres clients estan molt cansats de sentir queixes i plors, això fa que tot el que sigui dit en un llenguatge negatiu, malgrat tenir la força suficient per cridar l'atenció, no la té per mantenir-la, és a dir, perquè el record sigui prou grat i per tant es fa molt difícil la repetició de la jugada. I recordeu que, som al 2015, ja no es vénen productes (o serveis) sinó que es fan clients. Qui té un client, té un tresor. 

També voldria opinar sobre aquest article, per comentar, dues qüestions importants. La primera és al respecte de la pauta "Fes que actuïn"  que està francament genial, aquest recurs és el clàssic Call to action, (el darrer pas del model AIDA)  perquè vendre requereix d'una intenció que es pot provocar, i que de fet, això és exactament el que diem quan parlem de fer venda proactiva.  Tot i així, la qüestió és que aquesta crida a l'acció ha de ser d'una manera subtil. No és el "Compri ara, la promoció només dura avui", o "Si no ho agafa ara, ho perd" com si fos un càstig, en el que el consumidor se sent empentat com en un ramat d'ovelles, sinó que ha de ser més un premi als que es decideixen abans, més un recordatori del benefici que es pot solucionar ben aviat, més un ús de l'expressió "no deixis per demà el que puguis resoldre avui" i sobretot, - repetint la idea de la importància del llenguatge positiu -, més cercant el fer sentir a gust al client, enlloc d'estrènyer la idea de la culpa, ja tantes vegades tan sentida i tan esgotadora i esfereïdora.  

I la segona opinió  que us donaré al respecte del post  és sobre la "malaguanyada" paraula "tècnica" per vendre, que evoca a fórmula màgica a partir de la qual els meus "problemes" s'hauran solucionat. Utilitzo un sol cop el negatiu per expressar que: No em sap greu confessar que no crec en aquestes tècniques de venda, perquè no existeixen trucs ni secrets que puguin desafiar i fer-nos invencibles en el fosc món dels comercials, com si una espassa làser de la flota imperial de les galàxies estiguéssim utilitzant. Estic plenament convençuda que més aviat ÉS la força sumada sinèrgicament de la il·lusió, del treball, de la millora en la comunicació, de l'orientació al client, de la constància i de la persistència, la que fa que estiguem al costat de la llum i així puguem exposar i demostrar amb eficàcia allò que nosaltres oferim i per tant, que al final acabem venent més.  Per què, què és vendre sinó comunicar amb il·lusió una cosa que tu saps fer? 

Us desitjo que l'article annexat us sigui de profit!  I en qualsevol cas, comenteu, comenteu!