Aula de Llengües

lLlengues
  • Cursos d’espanyol per a estrangers (preparació per al diploma ofi cial de l’Institut Cervantes).
  • Cursos de català per a estrangers (preparació per al diploma ofi cial de l’Institut Ramon Llull).
  • Cursos de francès (en conveni amb Alliance Française). Preparació per al diploma oficial del Ministeri de l’Educació Nacional Francès.
  • Cursos d'anglès en difenrentes modalitats.
  • Cursos de xinès.
  • Estudis de llengua i cultura japonesa, russa, italiana, alemanya, txeca i anglesa.