FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT Cursos On-Line

EscolaEstiuImagoFORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT  Curs 2017-2018

Demanada l'acreditació pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins del seu Pla de Formació Permanent del Professorat.

CURSOS ONLINE

Curs  Formador/a                       Hores          Durada    Preu     Inici             
Introducció a l’ús de les tauletes digitals a l’aula
2017-IntroduccioUsTauletesDigitals.doc
Núria Roca Ruaix 40 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Les eines web 2.0 a les aules
2017-Eines20Aules.docx
Núria Roca Ruaix 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Destreses informàtiques per a docents
2017-DestresesInformatiquesPerLaDocencia.doc
Núria Roca Ruaix 75 Hores 2 mesos 150 € dia 1 d’octubre, desembre, febrer i abril
Elaboració tutoritzada de la programació didàctica d’aula a secundària
2017-ProgramacioSecundaria.doc
Meri Coma 100 Hores 2 mesos 295 € dia 1 d’octubre i 1 de febrer
Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva
2017-Tutoria.doc
Meri Coma 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció. 2017-Lectoescriptura.doc Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Hàbits i tècniques de treball i estudi. (ajudem els alumnes a aprendre)
2017-HabitsItecniquesTreballiEstudi.doc
Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Musicoterapia a l'aula
2017-Musicoterapia.docx

Marta Estruch 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Que són i com avaluar les intel·ligències múltiples
2017-InteligenciesMultiples.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit
2017-ActesFestius.docx
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Diversitat cultural a l’aula
2017-DiversitatCultural.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Coeducació i gènere
2017-Coeducacio.doc

Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Treball per projectes
2017-TreballPerProjectes.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes
Models educatius alternatius
2017-ModelsEducatiusAlternatius.doc

Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes

Elaboració tutoritzada de la programació didàctica d’aula a primària

2017-ProgramacioPrimaria.doc
Anna Duñach Eslava 100 Hores 2 mesos 295 € dia 1 d’octubre i 1 de febrer
Escoles innovadores
2017-EscolesInnovadores.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € cada primer de mes