ESCOLA DE TARDOR 2018-2019 CURSOS ON LINE

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT
Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus, destinada a mestres d’infantil i primària i professors de secundària i de formació professional.
Oportunitat de progrés en la carrera professional docent. 
 
Curs Formador/a Hores Durada Preu Mesos inici

ELABORACIÓ TUTORITZADA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D’AULA A SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Meri Coma 60 Hores 2 mesos 350 € El dia 1 d’octubre i el dia 1 de febrer

LES TAULETES DIGITALS A LES AULES D’INFANTIL, PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA

Núria Roca Ruaix

20 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

LES EINES WEB 2.0 A LES AULES

Núria Roca Ruaix

30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

DESTRESES INFORMÀTIQUES PER A DOCENTS

Núria Roca Ruaix

75 Hores 2 mesos 150 €

El dia 1 d’octubre, desembre, febrer i abril

COM FER TUTORIA AL GRUP CLASSE DE FORMA ÚTIL I EFECTIVA

Meri Coma 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

L'HORT ESCOLAR ECOLÒGIC Carlota Gutiérrez Arce i Aida Grima Tovar 60 Hores 2 mesos 150€

El dia 1 d’octubre, desembre, febrer i abril

ALUMNES AMB DIFICULTATS EN L’APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA. OBSERVACIÓ I INTERVENCIÓ

Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

HÀBITS I TÈCNIQUES DE TREBALL I ESTUDI. (AJUDEM ELS ALUMNES A APRENDRE)

Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

MUSICOTERAPIA A L’AULA Marta Estruch 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

QUE SÓN I COM AVALUAR LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

ORGANITZACIÓ D’UN ACTE FESTIU: DE LA IDEA A L’ÈXIT Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

DIVERSITAT CULTURAL A L’AULA Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

COEDUCACIÓ I GÈNERE Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

TRBALL PER PROJECTES Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

ESCOLES INNOVADORES Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol

MODELS EDUCATIUS ALTERNATIUS Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 €

El dia 1 de cada mes d’octubre a juliol