ESCOLA DE TARDOR 2018-2019. CURSOS PRESENCIALS

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, Llicenciatures i graus, destinada a mestres d'infantil i primària i professors de secundària i de formació professional. 
Oportunitat de progrés en la carrera professional docent.

Veure cursos on-line

Curs Formador/a Hores Horari Preu Data d’inici Data finalització
MINDFULNESS PER A DOCENTS
Obert a tothom
Rosa Torras Barris
 
30 De 9 a 14 hores i el 24 de novembre de 9 a 15 175 € 6 d’octubre 2018 1 de desembre

MINDFULNESS PER ALS MEMBRES DELS EQUIPS DIRECTIUS DELS CENTRES EDUCATIUS

Rosa Torras Barris

15 
semipresencial

De 9 a 15 hores 95 € 19 i 26 de gener de 2019