Postgrau en Direcció de Centres Educatius. Curs 2018-2019

logoGrocFormació professionalitzadora que capacita per a l’exercici de la direcció d’un centre educatiu, d’acord amb el que s’estableix a l’Art. 27.1. del DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent i a l’Art. 134.c. de la LOMCE

Trets distintius
Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus.
Orientada a l’adquisició de coneixements i el desenvolupament habilitats directives en contextos educatius.
Oportunitat de progrés en la carrera professional docent.

Destinataris
Directius de centres educatius que reben finançament públic (de titularitat pública i concertada), interessats a fonamentar i completar la seva formació.
Docents interessats a conèixer l’organització d’un centre educatiu i assumir funcions directives.

Requisits d’Accés
Estar en possessió d’alguna de les titulacions que capaciten per a l’accés a la professió docent.

Format
Curs semipresencial de 30 crèdits ECTS = 750 h
    Treball Presencial    120 h.
        Assistència a 30 sessions presencials de 4 h. de durada
    Treball Dirigit        310 h
        Realització de treballs pràctics sota el guiatge i la correcció del professorat
    Treball Autònom    320 h
Lectures, consulta de web, anàlisi de normativa...que es deriven de les recomanacions efectuades als diversos mòduls.

Dissenyat amb el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS) el qual es basa en el càlcul del volum treball a realitzar per l’estudiant en diverses modalitats.

Titulació que s’obté
Diploma de Postgrau en Direcció de Centres Educatius

Reconeixement
El Postgrau compta amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament. Ha estat validat (Resolució 13/07/2015 de la Secretaria de Polítiques Educatives) a efectes de formació per a l'exercici de la direcció escolar, d'acord amb el que es disposa a l'Art. 27 de la Llei d'Educació de Catalunya

Disseny Formatiu
L’acció formativa s’articula en 9 mòduls

M-1. La funció directiva als centres educatius.
M-2. Societat, sistema educatiu i escola
M-3. Marc normatiu aplicable als centres docents
M-4. Dimensió tècnica: organitzar el funcionament del centre educatiu
M-5. Dimensió tècnica: gestió de recursos
M-6. Dimensió relacional: construir un clima escolar positiu
M-7. Dimensió personal: lideratge educatiu. Factor clau per a una direcció eficaç
M-8. Retiment de comptes i qualitat. Els processos de millora escolar
M-9. El Projecte de Direcció

Projecte de Direcció
El Postgrau comporta l’elaboració, la presentació i la defensa d’un Projecte de Direcció elaborat a partir de les directius contingudes al Decret 155/2010, o bé d’un Projecte de Millora Institucional.
Cada estudiant compta amb un tutor/a que l’orienta i fa un seguiment del procés d’elaboració i presentació del Projecte de Direcció/Millora.
L’avaluació positiva del Projecte de Direcció/Millora és requisit imprescindible per a l’obtenció del títol.

Metodologia
Metodologies orientades a la participació i la interacció dels assistents, tot combinant l’exposició de continguts teòrics i pràctics.
Exposicions dels ponents, realització d’exercicis, comentari de lectures, debats d’aula, anàlisi de casos, comentari d’aspectes de l’actualitat educativa.
En la delimitació dels treballs a realitzar es tindran en compte els interessos, les possibilitats i la situació professional de cada estudiant.

Avaluació
En base a treballs pràctics realitzats pels estudiants sota el guiatge i la supervisió del professorat dels curs.
Qualificació final numèrica, que es registrarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant i constarà als certificats que s’emetin.
És condició indispensable per a l’assoliment de l’avaluació positiva, haver assistit, com a mínim, a un 80% de les sessions del curs.

Professorat
Direcció:
Dr. Joan Teixidó Saballs
    Professor d’Universitat. Expert en Organització i Direcció Escolar
Coordinació edicions presencials:
Sra. Maria Mercè Berengueras Pont
    Inspectora d’Educació. Consorci d’Educació de Barcelona
Sr. Josep Bofill Deu
    Director de l’Escola Puig d’Arques de Cassà de la Selva
Sr. Eduard Mallol Blanch
    Director de l’Escola Guerau de Liost de Les Franqueses del Vallès
Sra. Margarita Merlos Borrull
    Docent. Ha estat directora de la ZER Font de l’Aiguadí (Ribera d’Ebre)

Coordinació edició semipresencial:
Sr. Agustí Rubio Bernabeu
   Director de l'Institut Lluís Vives, Barcelona

Equip Docent
L’equip docent està conformat per directius en exercici, ex-directius, membres de l’Administració Educativa i professorat universitari.
S’elaborarà un quadre docent per a cadascuna de les seus territorials.

Calendari i Horaris

D’octubre a maig.
Dedicació habitual: dues tardes setmanals, de 17 h a 21 h.
En la planificació del curs es tindrà en compte l’activitat habitual dels centres: setmanes anteriors a vacances, dies no lectius...
Es lliurarà una planificació detallada de sessions a l’inici del curs.

Llocs de realització
Barcelona Ciutat.
    Dies: dimarts i dimecres, de 17 a 21 h
    Lloc de Realització: Institut Jaume Balmes. c/ Pau Claris, 121. Barcelona.

Maresme-Vallès Oriental
    Dies: dimecres i dijous, de 17 a 21 h
    Lloc de Realització: Les Franqueses del Vallès
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font. Passatge Pedraforca, 22.

Girona.
    Dies: dilluns i dimarts, de 17 a 21 h
    Lloc de Realització: Institut Narcís Xifra i Masmitjà. Passeig de Sant Joan Bosco, 1. Girona

Tortosa
    Dies: dimarts i dimecres, de 17 a 21 h
    Lloc de Realització: Escola Cinta Curto Juan Sebastián Elcano, 23. Tortosa

Semipresencial 
    Dies: 7 dissabtes presencials de 9 a 15 h
    Lloc de Realització: Ins Emperador Carles. Carrer d'Enric Bargés, 9, 08014 Barcelona (al costat de l’estació de Sants).
    Activitats d’aprenentatge on line.

Altres Demarcacions Territorials
En cas d'interès per seguir el curs en una altra demarcació territorial, pots fer-ho saber a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . Es valorarà la possibilitat d’oferir-lo en properes edicions

Preu
Presencials

  • Pagat en un termini: 1200 €.
  • Pagat en dos termínis: 1224 €. 624€ fins 30 setembre 2018 i 600 € fins 15 novembre 2018.
  • Pagat en tres terminis: 1248 €. 448€ fins 30 setembre 2018, 400 € fins 15 novembre 2018 i 400 € fins 15 gener 2019.
  • Pagat en quatre terminis: 1272 €. 372 € fins 30 setembre 2018, 300 € fins 15 novembre 2018, 300 € fins 15 gener 2019 i 300€ fins 15 març 2019. 

Semipresencial:

  • Pagat en un termini: 1600 €.
  • Pagat en dostermínis: 1632 €. 832 € fins 30 setembre 2018 i 800 € fins 15 novembre 2018.
  • Pagat en tresterminis: 1664 €. 564 € fins 30 setembre 2018, 550 € fins 15 novembre 2018 i 550 € fins 15 gener 2019.
  • Pagat en quatre terminis: 1696€. 496 € fins 30 setembre 2018, 400 € fins 15 novembre 2018, 400 € fins 15 gener 2019 i 400 € fins 15 març 2019.

Inclou els drets d’expedició del títol.

Procediment d’Inscripció.

1r.-Omplir el formulari

      La introducció de dades al formulari d’inscripció s’ha de realitzar correctament.
      Posa una cura especial als apartats de “Nom”, “Cognoms”, “e-mail”, “telèfon” i “DNI”.
      Les errades en la introducció de dades poden tenir repercussions en l’expedició del títol.
      La tramesa del formulari és requisit indispensable però no garanteix l’obtenció de plaça.
      L’admissió al curs no és efectiva fins que s’hagi fet el pagament i tramès la documentació.
      Accés als formularis d’inscripció, des del menú lateral d'aquesta pàgina.

2n.- Pagament

Quan hagis completat el formulari d’inscripció, disposes de set dies per fer efectiu el primer pagament de la modalitat de finançament que has indicat al formulari.
       Pagament en efectiu
           A la secretaria de la Fundació Martí l'Humà
       Pagament per transferència bancària al compte: BBVA IBAN  ES68 0182 8759 6102 0012 6181

           Cost de l’operació a càrrec dels transmissor
       Pagament amb targeta de crèdit/dèbit: Pàgina de pagament 

           Cost de l’operació a càrrec de la FUMH

3r.- Tramesa de Documentació

Cal presentar còpia del DNI, de la titulació universitària i una fotografia recent (format .jpg o .tif)
  Correu Postal
         Secretaria de la Fundació Martí l’Humà. C/ Banys, 38-40 08530, la Garriga
  Correu electrònic
         Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

4r.- Admissió

Nombre de places: 32
Fins la plaça 22 (inclosa), assignació per ordre d’inscripció. A partir de la plaça 23 , assignació personalitzada.
Criteri d’assignació: equilibri entre “primària” i “secundària” en la formació de grups reduïts. La Secretaria de la FUMH informarà de la situació de cada sol.licitud.
Quan el nombre d’estudiants no arribi al mínim, la Fundació Universitària Martí l’Humà es reserva el dret d’anul.lar l’edició. S’informarà les persones inscrites i es retornarà íntegrament l’import abonat.