Clausura del II Memorial Santiago Cucurella a l'aula de la Universitat a l'Abast

IIMemorialEl II Memorial Santiago Cucurella no podia gaudir d'una millor cloenda que la que ha tingut amb la brillant conferència del sociolingüísta Jordi Sedó , amic d'infantesa del Santi. L'exposició de la problemàtica de la nostra llengua, els barbarismes incorporats i les encertades referències a textos de diversos llibres del Santi ens han fet prendre, encara més, una millor i major comprensió de l'evolució del català tant dins l'àmbit col·loquial com de difusió i acadèmic. Per arrodonir el tancament del Memorial, els alumnes de l'Aula de Música de la Fundació Universitària ens han obsequiat amb diverses interpretacions.

No puc deixar d'agrair l'assistència a les conferències d'aquest Memorial a tots els que us ha estat possible ser-hi generant el caliu imprescindible i, molt especialment, a la família Cucurella Cano representada pels fills del Santi i la Pilar, en Joan i en Xavier.

Una forta abraçada per ells i per tots vosaltres.

Àlex Muñoz